Compounderen

Dutch

Compounderen

Compounderen is het aanmaken van formulaties voor de productie/extrusie van kunststoffen en/of kunstvezels door polymeren en (functionele) additieven te mixen/vermengen in gesmolten toestand.
Engels

Compounding

Compounding consists of preparing plastic or synthetic yarn formulations by mixing and/or blending polymers and (functional) additives in a molten state.
French

Compoundage

Le compoundage consiste en la préparation de formulations plastiques ou de fibres synthétiques en mélangeant des polymères et des additifs (fonctionnels) en état liquide.