Het dossier "Circulaire Economie", dat Agentschap Innoveren & Ondernemen online uitbrengt werd onlangs aangevuld met een boeiend thema-artikel rond Chemie en Kunststoffen.

Vraag een willekeurige man of vrouw op straat welke sector, welke industrietak het meest gebaat zou zijn bij méér circulariteit, en de kans is behoorlijk groot dat de chemische sector als eerste over de lippen rolt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kwalijke - want erg zichtbare - reputatie van zwerfvuil, microplastics en plastic soep. 

Diezelfde man of vrouw vergeet daarbij weleens dat 1) sluikafval eerder een gedragskwestie is dan veroorzaakt door de chemische sector;  2) zijn/haar wereld er zonder chemie en kunststoffen helemaal anders zou uitzien (van de knop van je wekkeralarm, over de vacuüm verpakte koffie of de ontbijtgranen die we ’s morgens bij het ontbijt eten, tot de auto waarmee zij/hij naar het werk gaat, …); 3) dat de sector op het vlak van recyclage al heel wat stappen heeft gezet en de toekomst volop voorbereidt.

Tijd om de sector zelf aan het woord te laten en te horen hoe zij tegen circulariteit aankijken en welke concrete stappen zij zetten om de wereld van chemie en kunststoffen te verduurzamen. VLAIO bedrijfsadviseur Rik Candries had een leerrijke babbel met Ann VerlindenKaren Van Wesenbeeck en Wannes Libbrecht van Catalisti en Isabel De Schrijver van Centexbel. Twee organisaties die vanuit hun verbindende rol tussen de bedrijfs- en kenniswereld een brede kijk op de sector hebben.