Recyclage

Deze white paper informeert textielbedrijven niet alleen over textielrecyclingprocessen, maar ook over faciliterende technologieën voor het sorteren en desintegreren van textielproducten en virtuele platforms die belanghebbenden met elkaar in contact brengen en consumenten informeren.

De ambitie is om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens.

Vandaag wordt slechts 1% van textiel opnieuw hoogwaardig gerecycleerd tot nieuwe textielvezels. Dit percentage willen we met deze living labs doen stijgen.

Recycleren van textiel dat bestaat uit een mengsel van vezels, zonder de vezels in het mengsel overmatig te beschadigen, zodat ze kunnen worden hergebruikt in een nieuw textielartikel.

Indaver heeft een geautomatiseerde methode uitgevonden om folie te sorteren uit gemengd kunststof verpakkingsafval.

Blueprint to reduce textile waste by 80%

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

qa-cer cover 2020

Companies are looking for ways to manufacture more sustainable products by using recycled materials, and to communicate their efforts in a substantiated and transparent way that inspires trust. 
This is exactly the aim of the QA-CER Recycled Content initiative. 

Victor Dewulf en Peter Hedley hebben een AI-gestuurd systeem voor afvalherkenning en -sortering ontwikkeld dat afvalverwerkingsbedrijven kunnen gebruiken om afval snel en nauwkeurig te sorteren, om zo meer afval te recycleren.

CISUTAC will find a solution to the current bottlenecks in the transition to circular and sustainable textiles and clothing.