Het Europees Chemieagentschap (ECHA) heeft op 17 januari 2022 vier zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen of substances of very high concern) toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie.
De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 223 chemische stoffen.

This study examined which type of ecodesign criteria for textile products would have the greatest impact. The results will hopefully serve as input for the EU textile strategy.

Dit verslag heeft tot doel de kennis te verbeteren over de kansen en uitdagingen van recyclagetechnologieën voor textielafval, die op mondiaal en EU-niveau zijn ontwikkeld en worden toegepast.

Hoe kijken de chemische en kunstofsectoren aan tegen circulariteit aankijken en welke concrete stappen zetten ze om de wereld van chemie en kunststoffen te verduurzamen. VLAIO bedrijfsadviseur Rik Candries had een leerrijke babbel met Ann Verlinden, Karen Van Wesenbeeck en Wannes Libbrecht van Catalisti en Isabel De Schrijver van Centexbel. Twee organisaties die vanuit hun verbindende rol tussen de bedrijfs- en kenniswereld een brede kijk op de sector hebben.

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, is het van vitaal belang dat we met één stem spreken en een gemeenschappelijke taal en definities gebruiken die door iedereen kunnen worden gebruikt.

Dit inspiratiemagazine vertelt op een concrete en bevattelijke manier welke stappen er gedurende het project gezet werden. De circulaire visie, de resultaten uit de cocreatietrajecten, de Kenniswijzer, ... een aantal mooie voorbeelden van hoe samenwerking tot synergie leidt: "Circulair ondernemen doet u al stapje per stapje. U hoeft niet meteen de meest complexe processen in uw ondernemen aan te pakken. Start klein en ga stap per stap vooruit, want kleine stappen zijn ook stappen.”

In Bij De Zaak wordt in iedere aflevering ingegaan op een ander thema van de economische sectoren in West-Vlaanderen.

Via haar aankoopbeleid kan Vlaanderen een belangrijke hefboom zijn voor de inzet van kunststofrecyclaat. Een OVAM-studie, uitgevoerd door Centexbel-VKC levert voorstellen op om de afzet te bevorderen in negen bouwtoepassingen, waaronder pvc-raamprofielen, zonwering en isolatie. Die materialen en producten kunnen zonder kwaliteitsverlies of technische bezwaren gemaakt worden uit kunststofrecyclaat.

DARK WATERS vertelt het schokkende en heldhaftige verhaal van advocaat Robert Bilott (Mark Ruffalo), geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. Hij riskeerde zijn carrière en zijn familie om een van 's werelds grootste bedrijven te bestrijden en een gemeenschap te helpen die werd blootgesteld aan gevaarlijke PFAS-chemicaliën.

In de supercritische CO2 fase vertoont het CO2 zowel eigenschappen van een gas (hoge diffusiviteit en lage viscositeit), als eigenschappen van een vloeistof (hoge densiteit). Deze eigenschappen maken het scCO2 een zeer interessant extractiemedium.