Circulaire economie

brochure2024-cover

Centexbel, uw textiel competentiecentrum

Centexbel ondersteunt bedrijven. Ons uitgebreide team van experts, samen met onze ultramoderne labo's en pilootplatformen, helpen u om uw doelstellingen te bereiken.

ST4Rlab maakt het mogelijk om meer materialen te recycleren tot producten van hoge kwaliteit (zonder downcycling) en tegelijkertijd het gebruik van nieuwe grondstoffen te minimaliseren.

Afin de réaliser un projet visant la professionnalisation des entreprises actives dans la réparation, CENTEXBEL recherche un partenaire.

UP_PLASTICS sluit perfect aan bij de uitdagingen die zijn geïdentificeerd in de GREEN DEAL van de Europese Commissie, met name op het gebied van grondstoffenvoorziening.

Via tien concrete deelexperimenten gaat dit living lab op zoek naar de randvoorwaarden om beter om te gaan met plastics. De partners stellen zich de vragen hoe circulair te ontwerpen met plastics en hoe nieuwe waardeketens op te zetten.

Het doel van het project is om de prestaties van waterelektrolyse te verbeteren om groene waterstof te produceren onder de best mogelijke technische en economische omstandigheden.

The SYMBA project aims at creating a new and innovative Industrial Symbiosis (IS) method to be replicated within EU according to the local/regional bio-based industrial ecosystem.

Het GRACE-project wil de Large Format Print & Sign sector handvatten aanreiken om hun producten meer circulair te maken.

PESCO-UP aims to enhance the textile recycling value chain and reduce reliance on virgin materials.

The ReCoTex project aims to boost the recycling rate of coloured synthetic textile waste, particularly waste that is currently not recycled into high-value fiber materials due to their colour and instead used as fuel.