Feitenbank over de doeltreffendheid van recyclagetechnologieën voor textiel

De textielindustrie moet haar ecologische voetafdruk en sociale lasten in de wereldwijde waardeketens verminderen. In de Europese Unie worden al inspanningen geleverd om over te schakelen op een meer circulaire en duurzame textieleconomie.

  • Welke rol kan recycling van textiel naar textiel daarbij spelen?
  • Welk potentieel heeft het vanuit technisch, ecologisch en economisch oogpunt voor de textiel- en kledingindustrie in de EU?

Dit eindrapport beoogt de kennis te verbeteren over de kansen en uitdagingen van recyclagetechnologieën voor textielafval, die op mondiaal en EU-niveau zijn ontwikkeld en worden toegepast. Het rapport werpt licht op de technische haalbaarheid en de rijpheid voor marktintroductie van recyclagetechnologieën voor textiel - met inbegrip van mechanische en chemische recyclagebenaderingen. De laatste jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van recyclage- en sorteertechnologieën. Het rapport evalueert ook hun economische en milieueffectiviteit. Bovendien worden in het verslag veelbelovende gebieden voor toekomstig onderzoek aangegeven, zoals de dispersie en terugwinning van chemische stoffen of de ontwikkeling van alternatieven voor elastaan.

Tot slot schetst het rapport de stappen die nodig zijn om de industriële acceptatie van textielrecyclagetechnologieën en circulaire bedrijfsmodellen te ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld steun voor (cross-) waardeketen samenwerking.

De studie is bedoeld als informatiebron voor toekomstige beleidsontwikkeling - met name met betrekking tot lopende beleidsprocessen op EU-niveau die relevant zijn voor de textielsector, zoals de komende EU-strategie voor duurzaam textiel, het initiatief voor duurzame producten en de verdere ontwikkeling van het actieplan voor de circulaire economie.

final report

Voornaamste beleidsopties om recycling van textielvezels in de EU te bevorderen

Het verslag bevat de eindresultaten van het onderzoeksproject "Technical, Regulatory, Economic and Environmental Effectiveness of Textile Fibres, toegewezen door de European Commission (DG GROW).

Het onderzoek werd uitgevoerd door VITO, in samenwerking met Centexbel en Ecologic Institute.

Het volledige rapport is klaar voor:

download.

De bevindingen van deze studie kunnen worden gebruikt als feitenbasis om de kennis over de doeltreffendheid van de recyclagemogelijkheden van textielafval te verbeteren. Deze studie wil een beter inzicht verschaffen in de bestaande technologieën die industrieel worden toegepast of zich in het onderzoeksstadium bevinden, en die betrekking hebben op alle verschillende soorten recyclage (b.v. mechanische recyclage, chemische monomeerrecyclage, chemische polymeerrecyclage, enz.). Tevens wordt een analyse gemaakt van de economische en milieueffectiviteit van deze recyclagetechnologieën en wordt een stappenplan gegeven voor de recyclagetechnologieën voor textiel die momenteel worden ontwikkeld om de industriële toepassing ervan te bevorderen. Tot slot wordt ook een analyse gegeven van relevante beleidsinitiatieven om mogelijke belemmeringen in de regelgeving aan te pakken en recyclagegactiviteiten voor textielafval in de EU op te voeren.


European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Duhoux, T., Maes, E., Hirschnitz-Garbers, M., et al., Study on the technical, regulatory, economic and environmental effectiveness of textile fibres recycling : final report, Publications Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/828412