Na bijna vier jaar project zijn wij erin geslaagd verschillende soorten biogebaseerde composieten te ontwikkelen met behulp van vier verschillende processen. Deze materialen worden verwerkt met soortgelijke technieken als conventionele composieten op fossiele basis, hun mechanische eigenschappen zijn veelbelovend en hun milieueffect op het mariene milieu is geringer dan dat van conventionele materialen.

Tijdens de laatste projectmaanden zullen wij de recycling van deze materialen onderzoeken en hun gedrag in zeewater nader bestuderen.

Call voor demonstratoren

Het doel van het SeaBioComp-project is niet alleen om biogebaseerde composieten te ontwikkelen, maar ook om aan te tonen dat ze traditionele composieten die in mariene omgevingen worden gebruikt, kunnen vervangen.

De demoproducten en analytische protocollen die het project zal opleveren, moeten de mariene en maritieme industrie ervan overtuigen dat biogebaseerde composieten een realistisch en haalbaar alternatief kunnen bieden voor minder duurzame materialen. 

Het consortium lanceert daarom een oproep aan de industrie om mogelijke toepassingen van biogebaseerde composieten in een offshore omgeving voor te stellen.

Demoproducten kunnen bestaan uit gebruiksvoorwerpen (bv. vistuig, boten), drijvende structuren (bv. boeien, drijvers) en infrastructuurcomponenten (bv. schepen, ankers), en dit in verschillende domeinen van de blauwe economie (aquacultuur, offshore energie, scheepvaart, kustverdediging, toerisme).

Heeft u een idee voor een mogelijke toepassing? Neem dan contact met ons op.

 

Doe mee met het project

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van verdere ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden bij de adviesgroep.

seabiocomp consortium