Fluorescerende materialen

Dutch

Fluorescerende materialen

Fluorescerende materialen absorberen lichtfotonen met korte golflengte (hoog energetisch) en zenden vrij snel licht uit met een langere golflengte. Een typisch voorbeeld zijn de optische witmakers: zij absorberen UV stralen en zenden zichtbaar licht uit, waardoor een materiaal optisch een veel witter effect krijgt.
Engels

Fluorescent materials

Fluorescent materials absorb light photons with short wavelengths (highly energetic) and rather quickly re-emit light with a longer wavelength. Optical brighteners are typical examples; by absorbing UV rays and re-emitting visible light it creates an optical effect of enhanced whiteness.
French

Matériaux fluorescents

Les matériaux fluorescents absorbent les photons lumineux de courte longueur d’onde (hautement énergétiques) et émettent assez rapidement de la lumière d’une longueur d’onde plus longue. Les azurants optiques constituent un exemple typique: ils absorbent les rayons UV et émettent de la lumière visible, ce qui confère au matériau un effet optique de blancheur plus importante.