Materia Nova leidt gespecialiseerde studies ten behoeve van grote ondernemingen en promoot de transfer van technologieën van basisonderzoek naar de industrie.

Materia Nova creëert eveneens een meerwaarde in het lokale economische weefsel via haar activiteiten.

Materia Nova beschikt hiervoor over een intern team van wereldwijd erkende wetenschappelijke experts en werkt in nauwe samenwerking met universitaire partners en onderzoekscentra in België en in het buitenland. Deze open samenwerking biedt Materia Nova een onmiskenbaar potentieel van wetenschappelijke en strategische bronnen. Het testen van de industriële haalbaarheid van oplossingen die voor zakelijke klanten werden ontwikkeld is vanzelfsprekend.