Context

Bedrijven die werken met PU staan voor verschillende uitdagingen: ze moeten beantwoorden aan de vereisten van REACH en de RIE-richtlijn, aan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, aan labelvereisten zoals Oeko-Tex® en aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Bovendien dwingt de uitputting van fossiele grondstoffen hen tot het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, die echter niet in concurrentie mogen zijn met de voedselproductie.

De industrie maakt de overgang naar CO2-neutrale, hernieuwbare en biogebaseerde materialen en producten ook deels onder druk van de consument die steeds luider om duurzame en "groene" oplossingen vraagt.

De ontwikkeling van biogebaseerde PU voor textielcoating zonder solventen en isocyanaat helpt bedrijven in de EU de overstap te maken naar een milieuvriendelijke en duurzame industrie en geeft hen een voorsprong op de internationale markt.

Doelstelling

Met het BioPU project willen we biogebaseerde isocyanaatvrije polyuretaan (PU) introduceren in textielcoating die voldoen aan de Europese regelgeving en labelvereisten. PU is een binder die naast acrylaat en PVC vaak wordt gebruikt in textielcoating, bijzonder in die gevallen waar de prestatievereisten hoog zijn.

Tijdens het BioPU onderzoeken we:

  1. biogebaseerde bicomponent (2K) PU voor textielcoating op basis van polyol en isocyanaat uit hernieuwbare grondstoffen
  2. isocyanaatvrije biogebaseerde PU technologieën die voldoen aan de vereiste specificaties voor bepaalde technische toepassingen
  3. de prestaties van hernieuwbare PU voor coatingmaterialen. 

BioPU is gericht op de textielcoating industrie, de coating formuleerders en chemische toeleveranciers en spitst zich toe op technisch textiel (beschermende kleding, werkkledij, hygiëne en verzorging) en op interieurtextiel (kunstleder en matrasbescherming).

Consortium

Het projectconsortium is samengesteld uit Centexbel (BE) en DWI (DE) en wordt gesteund door FKT (association of the German textile and fashion industry).

  • Centexbel coördineert het project en is verantwoordelijk voor het management en de disseminatie van resultaten; Centexbel voert daarnaast ook onderzoekstaken uit naar de toepassingen in textielcoating van de PU's die worden ontwikkeld. 
  • DWI staat in voor de ontwikkeling van isocyanaatvrije biogebaseerde PU

De gebruikerscommissie bestaat uit bedrijven uit alle gerelateerde sectoren: coating- en textielbedrijven, kunststof- en composietproducenten, formuleerders, chemische producenten...