Vezelversterkte kunststoffen (composietmaterialen) hebben een laag soortelijk gewicht en zijn tegelijk heel stijf en sterk. Daarom worden ze steeds vaker gebruikt in toepassingen waarin die eigenschappen belangrijk zijn, zoals in vliegtuigen, auto’s, gebouwen, windmolens en sportartikelen. Terwijl de composietsector in Europa een belangrijke groei kent, vragen eindgebruikers steeds meer naar materialen van natuurlijke oorsprong (biogebaseerd). Toch is de implementatie van biogebaseerde materialen in eindtoepassingen voorlopig nog beperkt. 

Context

Biocomposieten hebben het voordeel heel licht te zijn. Helaas bemoeilijkt de grote variatie in vezeleigenschappen een robuust ontwerp en kan hun intrinsieke vochtgevoeligheid aanleiding geven tot vroegtijdige degradatie. Bovendien vereist de veelheid aan verschillende biomaterialen een grondige materiaalkennis tijdens het productontwerp. Daarom is een heldere kennisverspreiding rond deze thema’s noodzakelijk om de troeven van biocomposieten volop te benutten in de Vlaamse industrie. 

Centexbel presents Brepla project website

Doelstellingen

Algemeen doel

Met het BREPLA project willen we de transitie naar de productie en toepassing van biogebaseerde composieten versnellen. Dit doen we door onze kennis rond biocomposieten verder uit te bouwen en de industriële implementatie te stimuleren en te activeren. De samenwerking met de bedrijven is hierbij de sleutel tot een succesvolle transitie. Het project richt zich op 3 sectoren met het grootste potentieel: de meubelindustrie, de transportsector en de sector van consumentengoederen

Dankzij het BREPLA project brengt Vlaanderen het gebruik van biocomposieten op een hoger niveau: van demonstrator tot commercieel product! 

Concrete doelstellingen

Via collectieve acties en een brede, laagdrempelige sensibilisatie betrekken we de hele waardeketen bij de transitie naar biocomposieten:

  • technologische opleidingen voor voorlopers
  • hands-on workshops voor innovatievolgers
  • composietdemonstratoren
  • een projectwebsite, blogs, enz. zodat het voor bedrijven snel duidelijk wordt of en hoe snel zij de technologie kunnen implementeren. 

Deze kennisoverdracht kan ook uw bedrijf helpen

Om deel te nemen aan dit project kan u vrijblijvend contact opnemen met Frederik Goethals of onderstaand formulier invullen:

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK), gesteund door Vlaio


Project HBC.2020.2567


1 januari 2021 – 31 december 2023