Er is een groeiende vraag naar gefunctionaliseerd textiel en coatings met antimicrobiële eigenschappen om redenen van gezondheid, hygiëne, geur en duurzaamheid.

Er zijn antimicrobiële oplossingen beschikbaar, maar deze leveren toxiciteitsproblemen op voor zowel de mens (kanker, hormoonontregeling) als het milieu (accumulatie in het milieu, toxiciteit voor flora en fauna).

In de afgelopen jaren zijn steeds meer consumenten zich bewust geworden van deze problemen en zijn ze voorstander van het verminderen van het gebruik van schadelijke producten om de impact van de mens op het milieu te verminderen. Dit groeiende milieubewustzijn dwingt fabrikanten, distributeurs en gebruikers van chemicaliën om over te stappen op niet-giftige materialen op biologische basis. Helaas zijn de huidige alternatieven voor het bestrijden van micro-organismen op een milieuverantwoorde manier nog steeds ontoereikend. Een nieuwe aanpak die aan deze behoeften voldoet is daarom essentieel om de schade veroorzaakt door microbiële besmetting te voorkomen met respect voor het milieu.

Het MicroEcoTex-project maakt deel uit van deze aanpak en stelt een effectieve antimicrobiële oplossing voor op basis van ecologisch verantwoorde materialen.

Doelstellingen en Aanpak

Microecotex logo

Daarom is het MicroEcoTex-project gericht op de productie van antimicrobieel textiel en antimicrobiële coatings voor medische toepassingen (brandwonden en wondbehandeling) en agrovoedingstoepassingen (conservering en/of verpakking van voedsel). De technologie is gebaseerd op de inkapseling van een antimicrobiële stof in het materiaal. Eenmaal op zijn plaats komt dit middel vrij om bacteriën en virussen die in contact komen met het materiaal te elimineren.

 

In onze casestudy zijn deze textielen en coatings ontwikkeld op basis van een silica-alginaatcomposiet dat polylysine bevat, een natuurlijk antimicrobieel middel dat wordt gebruikt in de medische sector en de agrovoedingssector en dat op een gecontroleerde en langdurige manier vrijkomt gedurende meerdere dagen/weken.

Silica en alginaat werden gekozen vanwege hun acceptatie in de medische en agrovoedingssector, veiligheid, biologische afbreekbaarheid en controle over het vrijkomen van de moleculen.

microecotex scheme

Consortium

Coördinator: Centexbel


Partner: ULiège - Department of Chemical Engineering