Dit project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om na te gaan of en in welke hoeveelheden genetische gemodificeerde katoenvezels aanwezig zijn in een textiel. 


We wensen daarnaast ook andere natuurlijke vezels te identificeren zoals vlas, hennep of wol. De industrie heeft nood aan een betrouwbare methode die transparant is en gericht op het opsporen van fraude.


Met de klassieke methoden is het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen gewoon katoen en genetisch gemodificeerd katoen omdat het verschil enkel in de DNA structuur van de vezel terug te vinden is. Diezelfde methoden zijn evenmin geschikt om bijvoorbeeld  op een betrouwbare manier het verschil tussen vlas en hennep aan te tonen. Methoden gebaseerd op de PCR techniek (polymerasekettingreactie) hebben al aangetoond dat ze een onderscheid kunnen maken tussen wol, kasjmier, jak en hun mengelingen.

Het gebrek aan een betrouwbare methode opent de deur voor talrijke frauduleuze praktijken en zonder een degelijke methode kan men genetisch gemodificeerd katoen aan de man brengen als gewoon of zelfs organisch katoen. Ook de vlasindustrie wordt geconfronteerd met de praktijk waarin de veel goedkopere hennepvezels als vlasvezel worden verkocht.

Wij stellen dus voor om deze problematiek op te lossen met behulp van de PCR techniek (polymerasekettingreactie) die heel specifieke DNA sequenties kan detecteren. We doen dit in twee stappen:

  1. volledige DNA extractie van plantaardige monsters en afgewerkt textiel
  2. versterking via PCR van bepaalde sequenties uit de monsters die interessante soorten bevatten

Deze prenormatieve studie onderzoek heeft tot doel een Europese (referentie) norm op te stellen om genetisch gemodificeerd katoen en verschillende planten- en diersoorten in textielvezels te identificeren.