Context

De Europese Commissie heeft onlangs een ambitieus programma voor kunststofrecycling gelanceerd: The Circular Plastics Alliance, waarop meer dan 100 private en publieke actoren uit de hele kunststofwaardeketen zich engageerden om het gebruik van gerecycleerde kunststoffen op te trekken van 4 miljoen ton tot 10 miljoen ton tegen 2025. Dit weerspiegelt het belang van afvalrecyclage om nieuwe grondstoffen te genereren. In de textielindustrie wordt 97% van het textiel geproduceerd met nieuwe grondstoffen, waaronder 55% kunstmatige polyester (PES) en 27% katoen (CO). 12 % van de grondstof gaat tijdens de productie verloren als postindustrieel afval (PIW) en het grootste deel van het post-consumentenafval (PCW) wordt "thermisch gerecycled" (verbrand) of "mechanisch gerecycled" (gedowncycled).

Doelstellingen

Creatie van een geoptimaliseerd en competitief proces om polymeren die gebruikt worden als grondstof in de textielindustrie te recupereren en te hergebruiken.

  • Het onderzoek zal zich richten op de behandeling en stapsgewijze solubisatie en scheiding van polymeren die doorgaans worden toegepast als gemengd textiel in de productie van kleding, beschermende kleding en interieurtextiel en op het vervangen ervan door een volgende generatie producten door nat- en smeltspinnen van vezels of polymeerextrusie.
  • Voorafgaande experimenten hebben de uitvoerbaarheid van deze aanpak aangetoond: Een stapsgewijze solubisatie van CO en EL die leidt tot zuivere polymeren in IL- en BBS-oplossingen, evenals de solubilisatie van verschillende hoogwaardige polymeren gereproduceerd op laboratoriumschaal.
  • Op het einde van dit project zal er een economisch relevant en milieuvriendelijk proces zijn, waarbij toxische of corrosieve oplosmiddelen worden vermeden, met lage uitgaven voor grondstoffen die gemakkelijk kunnen worden ingevoerd in de textielwaardeketen. Binnen dit CORNET-project zullen we voldoen aan de behoeften van de lokale KMO's voor een goede recyclage.

De verschillende stappen van het proces - inzameling van inputmateriaal, verwijdering van verontreinigingen, nat en gesmolten spinnen van nieuwe vezels - kunnen al in de loop van het project in de KMO's van het gebruikerscomité worden geïmplementeerd.

Project partners

Projectcoördinator

  • Forschungskuratorium Textil e.V. (DE)

Onderzoekspartners

  • Centexbel (BE)
  • Ghent University (BE)
  • Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gGmbH (DE)

Erkenning

Cornet Project met steun van Vlaio No. HBC.2020.2219