logo retex

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Met steun van het Waalse Gewest

Met steun van de provincie Oost-Vlaanderen

Met steun van de provincie West-Vlaanderen

Meer informatie

Results of the first tests

In 2018, the mechanical recycling of used and discarded clothing was tested by means of semi-industrial quantities. The three tested batches weighed between 120 and 400 kg.

The aim was to test different parameters of the recycling process, said Pierre Van Trimpont - CENTEXBEL, partner in Retex. A first analysis of the fibres taken from the batches showed that the quality of the threads is quite diverse, just like that of the discarded clothes.

Context

De RETEX partners wensen de samenwerking te promoten tussen de verschillende actoren (producenten en consumenten) in de textiel-, recycling en kunststofverwerkende waardeketens. Dit zal hen in staat stellen elkaars expertise te leren kennen en hun eigen verwachtingen te verwoorden. Tegelijk krijgen ze de gelegenheid meer te leren over de problemen in verband met het verwerken van afval en overschotten. Het uiteindelijke doel is de lancering van innovatieprojecten gericht op economisch rendabele gerecycleerde materialen en om een duurzame waardeketen te creëren van gerecycleerde producten en beschikbare secundaire materialen.

Aim

RETEX wil de textielwaardeketen herstructureren en inpassen in de circulaire economie door:

  1. economische actoren ten dienste te stellen van de textielindustrie
  2. de "end-of-life" management systemen van textiel opnieuw te evalueren
  3. het simuleren van de marktvraag naar producten met gerecycleerde materiaalinhoud

GoToS3 portefeuille

interreg operateurs

Budget

Total: 1 610 779,60 EUR

European Regional Development Fund: 885 928,76 EUR