Het doel van het EFRO-project “UP_PLASTICS” is het ontwikkelen en demonstreren van het ecologisch ontwerp van kunststoffen voor de bouw door gebruik te maken van ecoproducten (natuurlijke polymeren, dierlijke biomassa, enz.) en industrieel afval van gebouwen (PU-schuim, kabels, PVC, verf aan het einde van de levensduur) met behulp van semi-industriële verwerkingsmethoden.

Het gaat om

  1. het identificeren van synthonbronnen, met inbegrip van geschikte extractie- en (bio)raffinagemethoden
  2. het formuleren en omzetten van deze synthonen in functionele bouwmaterialen
  3. het ontwerp voor re-circulariteit van deze functionele materialen
  4. hun benchmarking en toepassingen in relatie tot conventionele kunststofmaterialen voor de bouw

de rol van Centexbel

  1. Voorverwerking. Het doel van deze fase is om het afval dat door de sorteercentra wordt aangeleverd (bijv. vloerbedekking) opnieuw te verwerken. Dankzij de nieuwe recyclage-eenheid, Polysepp, zal het mogelijk zijn om PVC effectief te scheiden van polyester. Deze verschillende materialen zullen dan naar andere partners worden gestuurd om startsynthons te genereren (depolymerisatie).
  2. De ontwikkeling van 2K PU (tweecomponenten, BIOPU). Deze harsformuleringen op basis van polyurethaan worden vervolgens gebruikt voor de productie van coatings en lijmen. Deze oplosmiddelvrije formuleringen zijn gemakkelijk aan te brengen bij kamertemperatuur. De uitgangsproducten zijn ofwel de producten die door de partners gegenereerd worden tijdens WP1 of commerciële biogebaseerde producten (bv. biogebaseerde isocyanaten). Het vermogen van deze formuleringen om coatings te vormen zal worden geanalyseerd op basis van voorafgaande testen (mescoating). De eigenschappen van deze formuleringen zullen aangepast worden (viscositeit, adhesie, toegevoegde eigenschappen) volgens de vraag en specificaties van WP4. Om dit te bereiken zullen verschillende optimalisaties worden doorgevoerd, zoals de keuze van de katalysator of de toevoeging van adhesiepromotoren.
  3. De ontwikkeling van bio-additieven voor schuim en coatings. De huidige chemische additieven zijn giftig (bv. fosforyltrichloride, broomhoudende additieven) en zullen binnenkort verboden worden door nieuwe Europese reglementeringen. Centexbel zal vlamvertragers ontwikkelen door fosformoleculen te enten op moleculen van biologische oorsprong. Deze zullen deel uitmaken van de suikerfamilie of andere substituten zoals vanilline. Deze additieven kunnen worden gebruikt in nieuwe formules om extra eigenschappen te geven aan eindcoatings, schuim en kleefstoffen. De evaluatie van de prestaties zal worden uitgevoerd door de andere partners.

financiering