Opdat de markt kan blijven groeien, moet men beschikken over goede (dus reproduceerbare) normen voor medisch textiel, en meer bepaald voor textiel gebruikt in operatiekwartieren dat onderworpen is aan de Europese regelgeving. Textielmaterialen gebruikt in operatiekwartieren worden beschouwd als medische hulpmiddelen en moeten daarom beantwoorden aan bepaalde eisen (EN 13795) in het kader van de CE-markering. De methode ISO 22610 die de weerstand tegen de penetratie van bacteriën via vochtige weg evalueert wordt ten zeerste in vraag gesteld en op dit ogenblik herzien omdat de methode niet reproduceerbaar en onbetrouwbaar is. Op Europees niveau wordt dit probleem erkend en werd de normalisatiegroep ISO/TC94/SC13/WG3 opgericht om deze methode te herzien en indien nodig aan te passen. Wat betreft de chirurgenmaskers, werd de norm EN 14683 gepubliceerd, maar geen enkel Europees laboratorium is in staat de prestaties van de maskers te evalueren volgens de vereiste methodes. Deze norm is gebaseerd op Amerikaanse normen maar blijft zeer onduidelijk gezien het gebrek aan ervaring in Europa met de voorgesteld methodes.

Doelstellingen van het prenormatieve onderzoeksproject "Resisbac"

  • kennisplatform oprichten bij Centexbel om medisch textiel te evalueren (en meer bepaald voor textilematerialen gebruikt in operatiekwartieren (EN 13795) met inbegrip van chirurgenmaskers (EN 14683)) om zo de Belgische textielbedrijven bij te staan in de ontwikkeling van nieuwe producten in dit domein, en hun een volledige dienstverlening te verlenen voor het evalueren van hun ziekenhuisproducten
  • opgedane kennis ter beschikking stellen om het werk van de normalisatiewerkgroep te ondersteunen bij de herziening van de methode ISO 22610
Project funding:
FOD economie