Belgische bedrijven en uitvinders hebben in 2022 2.604 octrooiaanvragen ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO), een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar en een nieuw record. Hiermee ligt België ruim voor op de gemiddelde groei van de 39 EPO-lidstaten (+0,1%) en de EU27 (-0,5%). België staat op de 9e plaats van de EPO-landen voor Europese octrooiaanvragen. De Patent Index 2022 van het Europees Octrooibureau toont ook aan dat het totale aantal Europese octrooiaanvragen met 2,5% is gestegen, tot een totaal van 193.460.

Het stijgende aantal octrooiaanvragen - een vroege indicator van investeringen in onderzoek en ontwikkeling - onderstreept dat innovatie vorig jaar robuust bleef ondanks wereldwijde economische onzekerheden.

Ontex in top 10 Belgische innovatieve bedrijven

Ontex top 10

© copyright EPO

Octrooien kunnen worden aangevraagd voor technische uitvindingen op elk gebied van technologie, mobiele telefoons tot kinderspeelgoed en van energieproductie tot medische diagnostiek.

Het kan enkele jaren duren vanaf de indiening van een octrooiaanvraag voordat een product effectief op de markt komt. Maar octrooiaanvragen worden 18 maanden na indiening gepubliceerd, zodat openbare octrooidatabanken inzicht geven in de nieuwste uitvindingen.

De gratis Espacenet-database van het EPO bevat meer dan 140 miljoen octrooidocumenten uit de hele wereld, vanaf het jaar 1782 tot heden.

50 jaar Europese octrooien

In 2023 viert het European Patent Office de 50e verjaardag van de oprichting van het Europese octrooistelsel. De 16 landen die op 5 oktober 1973 in München het Europees Octrooiverdrag ondertekenden, luidden een nieuw tijdperk in van samenwerking op het gebied van octrooien.

Dit heeft de basis gelegd voor een octrooistelsel dat de economische en technologische ontwikkelingen ondersteunt die ons leven hebben gevormd en dat vandaag de dag nog steeds doen.