Dankzij de toewijding en professionaliteit van al onze laboranten en labassistenten werden onze testlaboratoria met succes onderworpen aan de jaarlijkse externe BELAC-audits!

We zijn er ook in geslaagd om de uitbreiding van het toepassingsgebied van 056-TEST te verkrijgen met een sectie meettechnieken onder 'flexibele scope'. Hierdoor kunnen we bepaalde nieuwe testen of normen uitvoeren onder accreditatie door zelferkenning.

Wat is een flexibele scope?

Een accreditatie is de formele verklaring van de technische competentie en integriteit van een instelling voor het testen van een bepaald(e) product(groep), gekoppeld aan de bijbehorende product- en testnormen.
In België beheert en controleert BELAC deze accreditaties.

Bij een accreditatie hoort een ‘vaste’ accreditatiescope. Dit document geeft een overzicht van alle testen die CENTEXBEL onder BELAC EN ISO/IEC 17025 accreditatie uitvoert en dit volgens de daarin opgesomde reglementen en normatieve documenten. Uitbreidingen van producten of testen, wijzigingen aan normatieve documenten, enz. vergen steeds de tussenkomst van BELAC, waardoor de accreditatie soms op de feiten achteroploopt.

Dankzij Flexibele Scope kunnen we sneller en autonoom testen onder accreditatie toevoegen om snel te reageren op vragen van klanten en op nieuwe ontwikkelingen in de markt en vlot in te spelen op dringende situaties.

Een flexibele scope bestaat uit welomschreven groepen van testen in plaats van individuele testen. Het voordeel van de flexibele scope is dat we zelf producten of testen kunnen toevoegen, uiteraard binnen de gedefinieerde groepen van testen, zonder voorafgaande goedkeuring van BELAC.

Centexbel kreeg in maart 2024 de goedkeuring van BELAC om met een flexibele scope te werken. Aan het gebruik van deze flexibele scope zijn strikte voorwaarden verbonden, die tijdens een BELAC-audit in detail worden gecontroleerd.

Download de pdf om de testgroepen en bijbehorende producten en gemeten eigenschappen te raadplegen die onder de flexibele scope vallen