Voor de zesde keer organiseerde het NBN op Thanksgiving Day zijn Thank You Event. In Bozar in Brussel werden tijdens deze feestelijke avond vier Belgische experten en 1 NBN partner extra in de bloemetjes gezet.

14 October 2021 - World Standards Day: CEN TC 248/WG 39 ‘Circular Economy for textile products & the textile chain’ develops common rules for circularity, that avoid greenwashing and by creating a level playing field for all producers in the textile industry.

Hoe houdt u opportuniteit en risico in evenwicht? ISO 56002 bevordert creatieve samenwerking.

Volgens een inspectiecampagne die de FOD Economie in 2020 in België heeft uitgevoerd, voldeden bijna vier op de vijf onderzochte kinderkledingartikelen niet aan de veiligheidsvoorschriften.

Het FAGG nam tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie een aantal uitzonderingsmaatregelen om voldoende beschikbaarheid te garanderen van chirurgische mondmaskers die aan de minimum kwaliteitseisen voldoen voor gebruik als medisch hulpmiddel. Op 1 februari 2021 worden deze uitzonderingsmaatregelen opgeheven.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde in opdracht van het NBN een onafhankelijke marktstudie naar de impact van normen uit.

CEN and CENELEC affirm their belief that European standardization can and should represent a reliable solution to counter the unexpected fragmentation of the Single Market, which appears to be one of the main economic effects of the ongoing crisis.

De nood aan mondmaskers is tijdens deze COVID-19 pandemie enorm groot. Mensen worden aangemoedigd mondmaskers te naaien, te 3D-printen, zelfs te haken en te breien, vanuit het – begrijpelijke – idee dat je beter een beetje beschermd bent dan helemaal niet. Maar klopt dit wel?