Het FAGG nam tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie een aantal uitzonderingsmaatregelen om voldoende beschikbaarheid te garanderen van chirurgische mondmaskers die aan de minimum kwaliteitseisen voldoen voor gebruik als medisch hulpmiddel. Op 1 februari 2021 worden deze uitzonderingsmaatregelen opgeheven.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde in opdracht van het NBN een onafhankelijke marktstudie naar de impact van normen uit.

CEN and CENELEC affirm their belief that European standardization can and should represent a reliable solution to counter the unexpected fragmentation of the Single Market, which appears to be one of the main economic effects of the ongoing crisis.

De nood aan mondmaskers is tijdens deze COVID-19 pandemie enorm groot. Mensen worden aangemoedigd mondmaskers te naaien, te 3D-printen, zelfs te haken en te breien, vanuit het – begrijpelijke – idee dat je beter een beetje beschermd bent dan helemaal niet. Maar klopt dit wel?

Centexbel breidt de reeks activiteiten als NBN sectoriële operator uit naar producten voor de bescherming van kinderen en biogebaseerde producten. Oproep voor experts uit de industrie.