As part of the Sustainable and Circular Textiles Strategy, legislation pertaining to textile labelling is being reviewed. Additionally, a decision has been made to establish a delegated act for clothing under the EU Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Currently, preparatory studies are being conducted for both initiatives. Companies are welcome to give their feedback!

Dankzij Flexibele Scope kunnen we sneller en autonoom testen onder accreditatie toevoegen om snel te reageren op vragen van klanten en op nieuwe ontwikkelingen in de markt en vlot in te spelen op dringende situaties.

Centexbel demonstrates its expertise to the EU Safety Gate members and European Commissioner Didier Reynders.

Onlangs heeft CEN-CENELEC een nieuwe CEN-CENELEC Joint Technical Committee opgericht, CEN/CLC/JTC 23 Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE). Het toepassingsgebied van de commissie is de normalisatie van producten die meer dan één type PBM product bevatten.

In 2021 en 2022 bezocht de FOD Economie winkels die zowel uitsluitend kleding verkopen alsook grootwarenhuizen. De FOD Economie controleerde de naleving van de technische vereisten van de veiligheidsnorm.

Op 30 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie een concept van de herziene Bouwproductenverordening (CPR). Deze herziening moet de regels voor bouwproducten op de EU-markt vereenvoudigen. Het voorstel werd aangekondigd als onderdeel van het pakket circulaire economie.

Voor de zesde keer organiseerde het NBN op Thanksgiving Day zijn Thank You Event. In Bozar in Brussel werden tijdens deze feestelijke avond vier Belgische experten en 1 NBN partner extra in de bloemetjes gezet.

14 October 2021 - World Standards Day: CEN TC 248/WG 39 ‘Circular Economy for textile products & the textile chain’ develops common rules for circularity, that avoid greenwashing and by creating a level playing field for all producers in the textile industry.

Hoe houdt u opportuniteit en risico in evenwicht? ISO 56002 bevordert creatieve samenwerking.