Hongkong staat bekend om zijn industrie van gedrukte en gekleurde stoffen. Dit succes steunt op de export door Westerse bedrijven uit de EU en de USA en bedrijven uit Japan en China. Een groot deel van de nationale handel bestaat uit de uitvoer van textiel en kleding.

Deze winstgevende handel wordt enigszins afgezwakt door de opkomst van nieuwe productie- en toeleveringspolen in Azië, door de stijgende productiekosten en strengere regels die China oplegt. Westerse bedrijven geven de voorkeur aan een directe aankoopketen met landen in ontwikkeling.

Om de productiekosten te verminderen, hebben een aantal fabrikanten hun activiteiten verplaatst naar Zuid-Oost-Azië. Daarom concentreert Hongkong zich op producten met hoge toegevoegde waarde en op gekleurde en gedrukte stoffen met ingewikkelde motieven.

In september 2018 werden twee installaties geopend in Hongkong met het doel de circulaire economie te lanceren. Het gaat om een partnerschap tussen het Hongkongse Research Institute of Textile and Apparel (HKRITA) en de "non-profit H&M foundation". 

Een eerste machine bevat een module die een gerecycleerd garen produceert op basis van gebruikte kleding. De tweede is een demonstratie recyclagesysteem voor de volledige recyclage van kleding-tot-kleding (garment-to-garment – G2G). 

Beide partners hebben een technologie ontwikkeld voor de hydrothermische recyclage van katoen-polyester mengsels en nieuwe vezels. Deze mengsels vertegenwoordigen het merendeel van textielafval en worden nu niet gerecycleerd. Het HKRITA beloofde een licentie op te stellen die een groot deel gebruikers en textielproducenten in staat stellen deze ontwikkelingen te exploiteren en de impact op de maatschappij ervan te verhogen.

Via de hydrothermische methode worden vezels met een verschillende samenstelling en eigenschappen gescheiden. Het proces maakt enkel gebruik van water, warmte en minder dan 5% ecologische chemicaliën. Met een doorlooptijd van een half tot twee uur wordt 98 % textielafval gerecycleerd. Het eindmateriaal is klaar om opnieuw tot vezels te worden verwerkt en te worden geweven. De methode bevat veel voordelen tegenover mechanische recyclage die afbreuk doet aan de kwaliteit van de vezels en geen garantie biedt op hygiëne.

Deze technologische innovaties zijn bijzonder interessant voor de Europese bedrijven. Op dit ogenblik staat de maatschappij open voor een meer ecologische wereld waarin verspilling wordt vermeden en een circulaire economie bevorderd wordt. Dit initiatief toont de mogelijkheid aan om textielafval te hergebruiken als grondstof voor de productie van nieuwe stoffen.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, heeft het Hongkong Research Institute of Textile and Apparel verschillende octrooien ingediend vanaf 2017, waarmee ze hun ontdekkingen willen delen.

Octrooien sinds 2017

Method for recycling waste polyester blended fabric containing natural fiber
WO2019/047177 
Date: 2019-03-14


Method for separating and recycling waste polyester-cotton textile by means of hydrothermal reaction catalyzed by organic acid
WO2019047174
Date: 2019-03-14


Method for recycling waste polyester-cotton blend fabrics
WO2019/047176
Date: 2017-09-08
 


Waste polyester-cotton blend fabric compound decolorization method
WO2019/047175
Date: 2017-09-08