De nood aan mondmaskers is tijdens deze COVID-19 pandemie enorm groot. Mensen worden aangemoedigd mondmaskers te naaien, te 3D-printen, zelfs te haken en te breien, vanuit het – begrijpelijke – idee dat je beter een beetje beschermd bent dan helemaal niet. 

Toch willen we erop toezien dat onze medische hulpverleners afdoende beschermd worden en niet een vals gevoel van veiligheid krijgen, wat grote gevaren voor hen en de algemene volksgezondheid kan teweegbrengen.

Daarom geven we - als gecertificeerd laboratorium bevoegd om medische mondmaskers te testen - via de tekst in onderstaande link graag mee aan welke prestatievereisten een veilig mondmasker moet voldoen, volgens de Europese Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.

Mondmaskers: niet zomaar om het even