Onlangs heeft CEN-CENELEC een nieuwe CEN-CENELEC Joint Technical Committee opgericht, CEN/CLC/JTC 23 Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE). Het toepassingsgebied van de commissie is de normalisatie van producten die meer dan één type PBM product bevatten.

Aangezien het doel van de Horizontale Technical Joint Committee niet productspecifiek is, is het de bedoeling om de volgende horizontale onderwerpen te normaliseren (hoewel de lijst hieronder niet uitputtend is):

  1. Onderhoud en/of overname van normen en/of andere CEN/CENELEC - ISO/IEC deliverables die in het verleden ontwikkeld zijn door CEN-CLC JWG's of door ISO-organen die geen weerspiegeling zijn in CEN.
  2. Multifunctionele persoonlijke beschermingsmiddelen
  3. Integratie van slim textiel/elektronica of (andere) wearables
  4. Ensembles/ Persoonlijke Beschermingssystemen (PPS)
  5. Focus op specifieke sectoren of gevaren
  6. Duurzaamheid in PBM's
  7. Ergonomie & comfort van PBM-systemen

De werkgroepstructuur van de JTC moet nog worden vastgesteld; informatie over de TC is hier beschikbaar. Tijdens de voorbereiding van het voorstel voor de JTC heeft Centexbel interesse getoond om het werk rond "Integratie van slim textiel/elektronica of (andere) wearables" te leiden. 

We hebben onze kandidatuur ingediend om deze commissie op te nemen in onze portefeuille van spiegelcomités, die momenteel wordt geëvalueerd door het NBN.

Experts die geïnteresseerd zijn in meer informatie of in deelname aan de spiegelcommissie kunnen contact opnemen met Karin Eufinger