Normen

Toepassingsgebied van 056-TEST wordt uitgebreid met testen in het kader van “homologatie van voertuigen” en “meettechniek linting”.

Voor de zesde keer organiseerde het NBN op Thanksgiving Day zijn Thank You Event. In Bozar in Brussel werden tijdens deze feestelijke avond vier Belgische experten en 1 NBN partner extra in de bloemetjes gezet.

Volgens een inspectiecampagne die de FOD Economie in 2020 in België heeft uitgevoerd, voldeden bijna vier op de vijf onderzochte kinderkledingartikelen niet aan de veiligheidsvoorschriften.