056-test-versie21

Na het uitvoeren van verschillende audits in juli, augustus en september 2022  heeft BELAC op 21 december 2022 beslist dat Centexbel de accreditatie met certificaatnummers 056-TEST en 056-PROD mag behouden en dat het toepassingsgebied van 056-TEST wordt uitgebreid met testen in het kader van “homologatie van voertuigen” en “meettechniek linting”.

Lees meer

056-TEST scope