Een van de grootste uitdagingen voor de textielindustrie is de reductie van de milieu-effecten van de productie (waterverbruik, schadelijke solventen voor milieu en gezondheid) en het gebruik (gebruikscycli, recycling) van textielproducten.

De consumenten eisen een vermindering van het gebruik van schadelijke producten om hun eigen milieu-impact terug te dringen.

Synthetische kleurstoffen zijn bijzonder problematisch omdat zij zo zijn ontworpen dat zij niet kunnen worden afgebroken en vaak zware metalen bevatten. Als gevolg daarvan blijven veel synthetische kleurstoffen persistent in het milieu. Zo worden ze aangetroffen in afvalwater wanneer textiel wordt uitgeloogd of in compost in het geval van biologisch afbreekbare materialen. De gerecycleerde polymeren hebben een doffe kleur, omdat de kleurstoffen niet kunnen worden verwijderd, wat de waarde van het gerecycleerde product sterk vermindert.

Naar schatting zijn er momenteel meer dan 10.000 kleurstoffen en pigmenten op de markt voor een wereldwijd, jaarlijks gebruik van 700.000 ton.

De overschakeling op niet-toxische natuurlijke kleurstoffen is dan ook van essentieel belang om te voorkomen dat toxische effluenten worden geproduceerd en om het eindproduct van de fabrikanten een toegevoegde waarde te geven.

Doelstellingen en Aanpak

COLECOTEX logo

Het COLECOTEX-project beoogt de productie van een biogebaseerde kleurstof uit afvalstromen (die emodine en aloë-emodine bevat) voor toepassing op biogebaseerde vezels (polymelkzuur en katoen).
Er zal veel aandacht worden besteed aan het extractieproces, met name aan het gebruikte solvent (biogebaseerd solvent) en de recycleerbaarheid daarvan.

In een tweede fase zullen verschillende verf- en coatingformules worden geproduceerd door kleurstoffen en pigmenten op te lossen of te dispergeren in een waterige dispersie van biogebaseerde polymeren. De formuleringen zullen op textielsubstraten worden aangebracht. De ideale omstandigheden voor het verven en coaten moeten worden gevonden op basis van de eigenschappen van de kleurstoffen (temperatuurbestendigheid).

De natuurlijke kleurstoffen - die bekend staan om hun lagere lichtstabiliteit in vergelijking met hun synthetische tegenhangers - zullen worden gestabiliseerd met bio-additieven die zijn ontwikkeld uit biomassa. Deze zullen via een geschikte voor- of nabehandeling worden aangebracht. Deze behandelingen zullen ook de hechting van de kleurstoffen aan de substraten verbeteren en het gamma van compatibele producten uitbreiden.

Consortium

Win4Collective project gefinancierd door het Waalse Gewest.

  • Coördinatie: Centexbel
  • Projectpartner: Celabor