curcol logo

Context

Het Interreg NWE project CurCol onderzoekt het economisch potentieel voor de productieketens van regionaal geproduceerde planten tot kleurstoffen in plastic en papieren verpakkingen. Het project beoogt drie pilots voor kleurstofproductie en -toepassing in verpakkingen, door barrières, business cases en actieplannen te definiëren.

De focus van CurCol ligt op de gele natuurlijke kleurstof kurkumine. 

Europa produceert ca. 87 miljoen ton verpakkingsafval per jaar. Voor biobased verpakkingsmaterialen, zoals PLA, wordt vaak (industriële) compostering gebruikt. Bij het composteren komen de niet-biologisch afbreekbare, synthetische kleurstoffen vrij. Vele bevatten toxische componenten die zich in het milieu ophopen. Bij het recyclen van papier komen deze kleurstoffen ook in afvalwater terecht. Dit kunnen we tegengaan door natuurlijke kleurstoffen te gebruiken.

Projectpartners uit Ierland, Duitsland, België en Nederland slaan in CurCol de handen ineen om dit te bereiken. 

Transitie naar kurkuminekleuren

De weinige beschikbare biologisch afbreekbare kleurstoffen voldoen niet aan de kwaliteitscriteria, zodat de verpakkingsindustrie deze nu niet als alternatief voor op fossiele grondstoffen gebaseerde kleurstoffen kan inzetten. Kurkumine, een gele natuurlijke kleurstof, wordt al wel gebruikt in voeding en farmaceutische producten. Brede toepassing is belemmerd, voornamelijk door de slechte UV-stabiliteit. Recent onderzoek toont aan dat het mogelijk is de UV-stabiliteit te verbeteren én andere kleuren te genereren zoals rood en blauw. CurCol zet dit onderzoek voort.

Doelstellingen

Ons doel is het ontwikkelen en demonstreren van de eerste lokaal geproduceerde biogebaseerde duurzame kleurstoffen uit kurkumine, die voldoen aan de eisen van papier- en kunststofverpakkingen.

 • valorisatie van bio-based kleurstoffen in biologisch afbreekbare verpakkingen
 • introductie van een waardevol gewas in de kasindustrie
 • identificatie van nieuwe supply chains
 • groei van werkgelegenheid en economische activiteit

Op langere termijn ondersteunen de nieuwe kennis en transnationale partnerschappen de overgang naar een circulaire en bio-based economie.

CurCol richt zich op verpakkingen, maar toepassingen in bv. textiel en cosmetica zijn ook mogelijk.

Hoe te gebruiken?

Partners

 • Avans University of Applies Sciences 
 • PCG Vegetable research centre 
 • Centexbel
 • Rubia 100% natural colours
 • Athlone Institute of Technology 
 • Aachen Institute for Biobased Materials 
 • DeltaQ
 • University of Münster 
 • Rodenburg Biopolymers 

Projectfinanciering

Totaal projectbudget: € 2,6 miljoen


EFRO financiering: € 1,6 miljoen