Biofouling

Producten zoals scheepstouwen en netten, buitengevelbekleding en terrastegels brengen het grootste deel van hun leven buiten door en zijn dan ook onderhevig aan de grillen van de natuur. Na verloop van tijd hopen zich op hun oppervlakken micro-organismen, algen of mos op. Dit proces, ook wel biofouling genoemd, heeft een negatieve impact op het oppervlaktemateriaal en op de prestaties van het product.

Coatings houden het proper!

Biofouling bestrijden is een dure aangelegenheid. Daarom geven bedrijven de voorkeur aan preventieve maatregelen, zoals de behandeling van materialen met speciale coatings. In hun zoektocht naar duurzame en niet-toxische coatings kijken bedrijven al meer dan een decennium naar biogebaseerde coatingmiddelen. Vandaag zijn dergelijke middelen beschikbaar, maar hun commercieel gebruik is beperkt wegens de slechte performantie.

Een duurzame oplossing?

Het interclusterproject FResCo (Fouling Restraining Coatings for marine and terrestrial applications) tracht deze beperkingen te overwinnen door nieuwe biogebaseerde coatingadditieven te ontwikkelen die commercieel kunnen worden gebruikt in zowel mariene als terrestrische toepassingen. Daartoe zal het project verschillende geschikte biopolymeren onderzoeken, zoals chitine, chitosan, pectine en alginaat.

Overvloedig en aanpasbaar

Bovenstaande biopolymeren zijn overvloedig beschikbaar op onze planeet. De commerciële beschikbaarheid van deze biopolymeren is echter vrij beperkt en ze moeten worden gemodificeerd om aan specifieke coatingvereisten te voldoen. De modificatie van deze biopolymeren, de formulering ervan en tenslotte de toepassingen vormen de kernfocus van FResCo.

Blik op de toekomst

Tegen het einde van het project zal de industrie toegang hebben tot nieuwe, niet-toxische en biogebaseerde antifoulingmiddelen die commercieel kunnen worden gebruikt in zowel mariene als terrestrische toepassingen. Op die manier zal FResCo bedrijven ondersteunen bij het verduurzamen van hun producten.

Partners

FResCo is een innovatieproject ondersteund door Catalisti, Blauwe Cluster en VLAIO. Het project omvat de volledige waardeketen van aangroeiwerende coatings: van een biopolymeerplatform (ChemStream), een coatingontwikkelaar (I-Coats), tot twee eindgebruikers van gecoate materialen (Bexco voor landvasten en Deceuninck voor hout-kunststof composieten).

Als onderzoekspartner ondersteunt Centexbel het project met zijn expertise in biogebaseerde coatings.