Kunststof verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen bewaart en beschermt de kwaliteit van levensmiddelen en verlengt de houdbaarheid ervan.

Ogenschijnlijk "eenvoudige" folies voor het verpakken van een breed scala van levensmiddelen (b.v. kaas, vlees) bestaan vaak uit meerdere lagen van verschillende polymeren, die elk hun eigen functionaliteit aan de totale verpakking bijdragen.

Door de sterke fysische hechting van deze lagen is scheiding tot op polymeerniveau niet altijd mogelijk, wat de mechanische recyclage ervan bemoeilijkt. Daarom worden de meeste van deze meerlaagse verpakkingen na gebruik met energieterugwinning verbrand.

Zowel Europa als België hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de recycleerbaarheid van voedselverpakkingen. Volgens de Europese Plastic Strategie moet tegen 2030 55% van alle kunststofverpakkingen gerecycleerd worden, terwijl de Belgische voedingsindustrie (FEVIA) stelt dat tegen 2023 65% van de plastic voedselverpakkingen gerecycleerd moet worden.

Bijgevolg staat de zoektocht naar recycleerbare alternatieven met een vergelijkbare functionaliteit nu hoog op de agenda. 

Hoe kan een meerlaagse kunststof verpakking voor levensmiddelen recycleerbaar zijn en tegelijkertijd de optimale barrière-eigenschappen bezitten om de houdbaarheid van levensmiddelen te garanderen?

multi2cycle

De onderzoeksaanpak bestaat uit

 1. Een kennissegment 
  dat een overzicht geeft van de laatste trends en innovaties in de verpakkingsindustrie en de sorteer- en recyclingindustrie, die relevant zijn om de circulariteit van voedselverpakkingen te verbeteren. 
 2. Een onderzoekssegment 
  dat zich richt op geselecteerde generieke cases

De output van dit project zal de industrie in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen bij het ontwerpen van toekomstige meerlaagse kunststof verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. 


Het onderzoekssegment zal 

 • de invloed van de samenstelling van de verpakking op de mechanische recycleerbaarheid van de verpakking evalueren, met als doel de mechanische recycleerbaarheid van folie tot folie voor secundaire of tertiaire (levensmiddelen)verpakkingstoepassingen en primaire non-food verpakkingstoepassingen te evalueren
 • de mechanische recycleerbaarheid van gemengde PP-stromen (d.w.z. generieke gevallen) evalueren.
 • repetitieve mechanische recycling van folie tot folie evalueren.
 • recyclagegrenzen vastleggen, d.w.z. tolerantieniveaus van barrièremateriaal voor efficiënte recyclage.
 • deze recyclagegrenzen evalueren om ervoor te zorgen dat de verpakkingsfunctionaliteit nog steeds gegarandeerd kan worden voor de geselecteerde voedingsproducten.
 • op verzoek van de industriële adviesraad: de recycleerbaarheid evalueren door een casestudy uit te voeren in een sorteer- of recyclingbedrijf.

Partners

Projectfinanciering

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisoverdracht (COOCK), gefinancierd door Vlaio

Project HBC.2021.0696

01/02/2022 – 31/12/2024


Intercluster project (Flanders’ FOOD – Catalisti)