recy-composite logo

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Context

Het project RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op het vlak van mechanische en chemische recyclage (pyrolyse en solvolyse) en van energierecuperatie indien recyclage niet haalbaar is. Het toegepast onderzoek wordt gevoerd op de productie-uitval van thermohardende composieten en op einde levensduur composieten in thermohardend en thermoplastisch materiaal.

Doelstelling

Deze innovatieve globale aanpak wordt mogelijk gemaakt door de complementaire competenties van de vijf RECY-COMPOSITE partners samen te brengen, die op die manier een werkelijke meerwaarde zullen betekenen binnen het uitbouwen van grensoverschrijdende ontwikkelingen.

In het perspectief van een industriële verschuiving zal het economisch aspect (materiaalkost en transformatiekost) zeker meegenomen worden, samen met een LCA bij het selecteren van de technologische mogelijkheden voor industriële toepassing.

De partners richten hun aandacht op gespecialiseerde chemie om producten aan te bieden met een toegevoegde waarde en niet alleen vulstoffen voor kunststoffen.

De eerste fase van de recyclage van composieten bestaat er in om het materiaal te verkleinen dat uit zichzelf moeilijk fragmenteert binnen de standaard maaltechnologie (opwarmen). Cryogeen malen door afkoeling van het materiaal met vloeibare stikstof kan hier gebruikt worden. Deze sorteertechnieken kunnen dan later gebruikt worden om de verschillende componenten uit elkaar te halen (classificatie, dimensies, elektrostatisch, densiteit, …) om zo een specifieke valorisatie tot stand te brengen en de hoogst mogelijke meerwaarde te genereren.

Nieuwe technieken voor recyclage zoals solvolyse en pyrolyse worden verder ontwikkeld en geëvalueerd. De beste manier om de vezels te recupereren worden geselecteerd om het materiaal op te waarderen.

Een ander innovatieve piste om materialen terug te winnen is de chemische recyclage waarbij materialen omgezet worden via carbonisatie om als grondstof te dienen voor brandwerende zwelmiddelen. Verschillende formulaties zullen bekeken worden op hun brandwerende eigenschappen en worden vergeleken met de gebruikte normering om hen op die manier sneller in de markt te kunnen plaatsen. De marktsegmenten die hiervoor zullen worden onderzocht zijn interieurtoepassingen in treinen en vliegtuigen en bouwproducten.

Het bundelen van de complementaire competenties zal een maximale impact hebben op de industrie die gevestigd is in de grensoverschrijdende regio. De uitwisselingen van kennis en beste praktijken, zullen de ontwikkeling van het onderzoek naar nieuwe producten uit gerecycleerde materialen stimuleren. Het consortium zal ook op een constructieve manier samenwerken met de regionale structuren, competentiepolen en clusters om op die manier de recyclagesector voor composietmaterialen optimaal te ondersteunen.

Partners

De RECY-COMPOSITE partners die verspreid zitten over de drie regio's Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk hebben complementaire competenties binnen het industrieel weefsel waarin ze actief zijn. Bovenop hun erkende kennis van de kunststoffen, bezitten deze centra nuttige expertise rond thermochemische recyclagetechnieken, brandgedrag en verwerkingstechnologie. Ieder centrum is gespecialiseerd in een schakel van de keten en heeft een werkelijk meerwaarde in het ontwikkelen van gemeenschappelijke grensoverschrijdende acties.

interreg operateurs

Budget

Total: 3 179 531,30 EUR

European Regional Development Fund: 1 589 765,63 EUR