valbree logo

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Project Website under construction

PBDE (polybroomdifenylethers) en PBB (polybroombifenylen) zijn chemische stoffen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt als brandwerende componenten in kunststoffen voor elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19 /EU) stelt een selectieve behandeling van deze verontreinigende kunststoffen voor na scheiding van de niet-gebromeerde kunststoffen. De verontreinigde kunststoffen kunnen niet worden hergebruikt, gestort of uitgevoerd zonder een voorbehandeling te ondergaan die garandeert dat de gebromeerde moleculen zijn verwijderd.

Om wettelijke, technische en financiële redenen is de aparte behandeling van broomhoudende kunststoffen op dit ogenblik uiterst moeilijk. Er bestaat dus geen milieuvriendelijke oplossing om deze kunststoffen te ontmantelen.

Om dit gebromeerd afval te herwaarderen, moeten effectieve ontmantelingstechnieken worden ontwikkeld. Immers, voor zover wij weten, is geen enkel industrieel proces geschikt om gebromeerde kunststoffen te ontmantelen. Door de bundeling van unieke expertises van CREPIM, Université Lille 1 / CNRS, Centexbel-VKC en MATERIANOVA, zal dit project een technologie ontwikkelen, waarvan het principe werd gepatenteerd door twee partners, om bedrijven te ondersteunen die belast zijn met afval kunststoffen die broomhoudende brandvertragers bevatten.

Tijdens het project VALBREE wordt een pilootmachine ontwikkeld gebaseerd op de werking van zichtbare UV-straling. De werking van dit prototype, dat al op verschillende soorten harsen (ABS, PC en PP) werd getest, zal worden uitgebreid en gebruikt, ook nadat dit project zal worden afgerond. De projectpartners zullen deze technologie aanpassen aan de behoeften en middelen van het INTERREG industriegebied.

Het project VALBREE kan een belangrijke doorbraak zijn in de behandeling van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Dankzij deze technologie zullen industriëlen in het grensgebied alle soorten kunststoffen met broomhoudende vlamvertragers op een goedkopere manier kunnen behandelen en de sortering ervan verbeteren.

interreg operateurs

Budget

Total: 1 496 329,00 EUR

European Regional Development Fund: 748 164,49 EUR