Principe

Beproevingsmethode voor het vaststellen van het aantal toefjes en/of lussen per lengte-eenheid en per oppervlakte-eenheid van een tapijt. De testmethode is van toepassing op tapijten waarvan de pool bestaat uit gelijkmatig verdeelde toefjes en/of lusjes.

Het aantal volledige toefjes en/of lussen en ruimten wordt geteld over een afstand L die ten minste 100 mm bedraagt en ten minste 41 volledige toefjes en/of lussen en ruimten bevat.

Het aantal toefjes en/of lussen en ruimten wordt geteld in richtingen die evenwijdig zijn aan en loodrecht staan op de zelfkant, en het aantal per oppervlakte-eenheid wordt berekend.

Testprocedure

tuft-loop counting

41 toefjes en/of lussen en ruimten worden geteld op één analysestaal en de afstand die zij innemen wordt gemeten. Indien de afstand minder dan 100 mm bedraagt, wordt het aantal volledige tufts en/of lussen en ruimten geteld dat zich over ten minste 100 mm uitstrekt. 

Indien twee of meer poolgarens naast elkaar liggen maar niet in elkaar gedraaid zijn, worden zij geteld als één tuft. Indien het tapijt niet uniform van constructie is, wordt de vorm van de constructie genoteerd.

De meting wordt op elk exemplaar herhaald in richtingen evenwijdig aan en loodrecht op de zelfkant.

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - Tapijtlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be