Door de Ebola-epidemie in West-Afrika nam het gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen tegen infectieziekten enorm toe. Ook in de Westerse ziekenhuizen beseft men dat de klassieke schorten en jassen de hulpverlener/medische staf onvoldoende tegen dergelijke virussen beschermen. Hermetisch afgesloten pakken dringen zich op, die bovendien moeten voldoen aan strenge vereisten. Centexbel is volledig uitgerust om deze testen uit te voeren en wordt wereldwijd erkend als expert op het vlak van de evaluatie van beschermende kleding tegen infectieziekten.

Om aan te tonen dat kleding de nodige bescherming biedt tegen infectieziekten wordt in Europa beroep gedaan op de productnorm EN 14126 - Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

Vereisten voor het materiaal

Indien de kleding minstens vijf maal gereinigd en hergebruikt kan worden dienen de materialen ook aan vijf reinigingscycli onderworpen te worden alvorens ze te testen.

Voor het evalueren en klasseren van de mechanische en brandeigenschappen wordt er net als voor de optionele chemische eigenschappen verwezen naar EN 14325 Beschermende kleding tegen chemicaliën - Beproevingsmethoden en prestatieclassificatie van tegen chemicaliën beschermende kledingmaterialen, naden, verbindingen en samenstellingen.

Daarnaast bevat EN 14126 vier testmethoden die de beschermingsklasse tegen enkele specifieke biologische gevaren bepalen. Hoe hoger de beschermingsklasse hoe hoger de graad van bescherming.

De vier testen verschillen volgens de aard van het biologisch gevaar (bacteriën en virussen) en de wijze van besmetting (via deeltjes, vocht of aerosol).

  1. Testmethode ISO 16604 geeft een indicatie van de graad van bescherming tegen het binnendringen van virussen die door het bloed worden overgedragen en wordt meestal voorafgegaan door een visuele screening van de weerstand tegen bloed volgens ISO 16603. Deze laatste laat toe om de maximale druk te bepalen (tussen 0 en 20 kPa) die dan voor 5 minuten zal uitgeoefend worden op het staal in ISO 16604. Het testresultaat levert een klassering op tussen 1 en 6, waarbij 6 het beste resultaat is (= slagen voor de test bij 20 kPa).
  2. De test volgens ISO 22610 bepaalt de graad van bescherming tegen binnendringen van bacteriën in vochtige omstandigheden met mechanisch wrijven. Bij deze test wordt het staal gedurende 75 minuten onder een lichte mechanische belasting en in vochtige omstandigheden blootgesteld aan een bacteriële besmetting. Ook hier levert het testresultaat een klassering op tussen 1 en 6, waarbij 6 het beste resultaat is en overeenkomt met de afwezigheid van enige doorbraak na 75 minuten.
  3. De graad van bescherming tegen penetratie van met bacteriën gecontamineerde aerosolen wordt dan weer getest volgens ISO/DIS 22611. Deze test bepaalt de weerstand van het materiaal tegen penetratie door een met bacteriën besmet aerosol via een vergelijkende membraanfiltratie met onderdruk. Het testresultaat levert een klassering op tussen 1 en 3, waarbij 3 het beste resultaat is en overeenkomt met een penetratie van minder dan 0,001%.
  4. ISO 22612 bepaalt de graad van bescherming tegen met bacteriën besmette stofdeeltjes. Het materiaal wordt bestrooid met een kleine hoeveelheid gecontamineerd talkpoeder en vervolgens gedurende 30 minuten op een vibrerende plaat geplaatst. Het testresultaat levert een klassering op tussen 1 en 3, waarbij 3 het beste resultaat is en overeenkomt met minder dan 10 doorgelaten besmette deeltjes.

Vereisten voor de naden

De naden moeten voldoen aan de relevante eisen van EN 14325 en ook de naadsterkte wordt volgens deze norm geklasseerd.

Vereisten voor de kleding

Beschermende kleding tegen infectieverwekkers moet voldoen aan de relevante vereisten van EN ISO 13688 en aan de vereisten gespecificeerd in de relevante norm voor beschermende kleding tegen chemische gevaren:

Norm per type kleding

  • Type 1a, 1b, 1c, 2: EN 943-1 & EN 943-2 voor emergency team (ET) pakken
  • Type 3: EN 14605
  • Type 4: EN 14605
  • Type 5: EN ISO 13982-1
  • Type 6: EN 13034
  • Gedeeltelijk lichaamsbescherming : EN 14605 for type 3; EN 13034 voor type 6
Biohazard

Markering

In aanvulling op de vereisten die van toepassing zijn op het markeren van het overeenkomstige type kleding voor chemische bescherming, wordt dergelijke kleding aangeduid met de toevoeging van een suffix “-B”, bijv. type 4-B en het gebruik van een pictogram.

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Microbiologisch Lab
Rue du Travail 5
4460 Grâce-Hollogne
Belgium
+32 4 296 82 00
g-h@centexbel.be