Principe

Testmethode om de dikte van de pool boven de ondergrond van een textiele vloerbedekking te bepalen. De test is van toepassing op alle soorten textiele vloerbekledingen met een pool die van de drager kan worden geschoren. In het geval van tapijten met verschillende pooldiktes of -dichtheden kan de test alleen worden uitgevoerd als de verschillende gebieden afzonderlijk kunnen worden gemeten.

De dikte wordt bepaald door het meten van de dikte van de monsters onder een druk van 2,0 kPA voor en na het verwijderen van de pool boven de ondergrond.

Testprocedure

De dikte van vier proefstukken (200 x 200 mm) wordt gemeten op vijf ongeveer gelijke plaatsen, elk op ten minste 20 mm van de randen van de proefstukken, onder de standaarddruk van 2,0 kPA.

Vervolgens wordt de pool van het monster geschoren en wordt de dikte van elk geschoren monster gemeten.

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - Tapijtlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be