Deze test is bedoeld om de gevaren te beoordelen van doorboorde/geperforeerde bijtringen en soortgelijke producten waarbij het kind in contact kan komen met vloeistoffen die verontreinigd zijn of verontreinigd kunnen raken door perforatie.

Deze test is niet van toepassing op elektrolyten in batterijen, noch op verf en vingerverf of soortgelijke producten in potjes.

Op met vloeistof gevulde bijtringen moet een waarschuwing worden aangebracht dat de bijtring niet in het vriesvak mag worden geplaatst.

leakage toys teether
  • Nadat gedurende een bepaalde tijd met een stalen naald een bepaalde kracht op het buitenoppervlak van het speelgoed is uitgeoefend, wordt het speelgoed onderzocht op lekkage van de inhoud.

Het speelgoed wordt visueel beoordeeld en er wordt vastgesteld of er lekkage van de inhoud heeft plaatsgevonden.

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde