Speelgoed en materiaal dat in speelgoed wordt gebruikt, moeten visueel schoon zijn en vrij van aantasting. 

Het materiaal wordt met het blote oog en niet onder vergroting beoordeeld.

toys visual inspection puzzle

Deze test is bedoeld om te waarborgen dat de in het speelgoed gebruikte materialen nieuw zijn of, indien zij nieuw zijn verwerkt, zodanig zijn veredeld dat het verontreinigingsniveau van de stoffen niet hoger is dan dat van nieuw materiaal.

Het speelgoed wordt met het blote oog visueel onderzocht op

  • nieuwheid
  • onreinheid, d.w.z. verontreiniging door schimmelgroei, vervuiling van het oppervlak
  • sporen van aantasting door dieren (bijvoorbeeld bijtsporen van knaagdieren of honden)

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde