Deze test is bedoeld om de gevaren aan te pakken van scherpe punten die de huid/ogen kunnen beschadigen.

toys sharp edge

Het testresultaat kan worden aangevuld met een subjectieve beoordeling om de bijbehorende risico's te bepalen. 

  • Hoewel de testmethode de aanwezigheid van scherpe punten kan aantonen, kunnen deze te zwak zijn om de huid te doorboren.
  • Voor kinderen jonger dan 36 maanden kunnen sommige punten die volgens de test niet scherp zijn, toch een gevaar vormen.
  • Metalen punten of draden met een diameter van 2 mm of minder die niet noodzakelijk scherp zijn, worden als potentieel gevaarlijk beschouwd. Deze zullen extra worden beoordeeld om te bepalen of zij een onredelijk risico vormen.

Potloodpunten en soortgelijk schrijf- en tekengereedschap worden niet als scherpe punten beschouwd, tenzij zij afneembare delen bevatten (zoals doppen), die scherp blijken te zijn.

Stuur uw proefstukken naar

Centexbel - fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Zwijnaarde