Op 22 september 2014 werd de nieuwe Belgische Octrooiwet van kracht (boek XI). De veranderingen aan de wet zorgen ervoor dat deze meer in lijn zal liggen met de internationale en Europese wetgeving. Zo biedt de nieuwe wet meer herstelmogelijkheden bij het missen van een termijn en wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een octrooiaanvrage in het Engels in te dienen (mits een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits binnen de drie maand volgt). Ook is het sinds 22 september 2014 mogelijk om een octrooiaanvrage digitaal in te dienen. Voorheen gebeurde dit nog via fax en post. Hiertoe werd onder toezicht van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een Benelux Patent Platform (BPP) ontworpen, dat onder meer digtale indieningen mogelijk maakt. Dit platform wordt eerst in België gelanceerd, samenvallend met de nieuwe octrooiwet, en zal later geïmplementeerd worden in Luxemburg en Nederland. Verwacht wordt dat deze aanpassingen in dit digitale tijdperk het Belgisch octrooisysteem alleen maar ten goede zullen komen Online indienen: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/BE_Benelux_Patent_Platform/