POY garenextrusie

Smeltextrusie van continue textielvezels kan uitgevoerd worden via zowel het (B)CF als het POY garenextrusieproces. CF extrusie wordt typisch uitgevoerd ter vorming van de meer volumineuze garentypes, bv voor tapijtgarens of garens gebruikt in meubelbekledingen. Verstrekte POY garens zijn goed geschikt voor technische toepassingen. Het (B)CF extrusieproces wordt vaak geprefereerd wegens de lagere kosten. Lees meer

PBS garenextrusie

Polybutyleensuccinaat is een biodegradeerbaar synthetisch alifatisch polyester. PBS wordt geproduceerd uit de monomeren barnsteenzuur en 1,4-butaandiol. Deze monomeren kunnen zowel via petrochemische als biogebaseerde route worden aangemaakt. Hoewel de huidige grades vrijwel allemaal gebaseerd zijn op petrochemische monomeren, wordt verwacht dat op korte termijn grote hoeveelheden biogebaseerd PBS op de markt beschikbaar zal zijn (de verwachting is tot 630 kton per jaar in 2020). Lees meer De hierboven vermelde resultaten werden bekomen in het VIS-traject DURBIO, uitgevoerd met steun van het IWT [IWT 110799].