Doe nu de gratis materialenscan en verlaag uw milieu-impact én de productiekosten

Grondstoffen worden schaars en duur. De OVAM en het Agentschap Ondernemen streven naar een duurzaam materialengebruik in Vlaanderen om een antwoord te bieden op die toekomstige schaarste. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan voor kmo's.

Milieu-impact én productiekosten verlagen

Met de materialenscan willen de OVAM en het Agentschap Ondernemen Vlaamse kmo's stimuleren om duurzaam om te gaan met hun materialen en grondstoffen en zo hun economische draagkracht te vergroten. De scan wordt gratis aangeboden en helpt om concrete stappen richting duurzaam materialengebruik te zetten. De materialenscan kadert binnen het Vlaams Materialenprogramma van de OVAM en het Nieuw Industrieel beleid van het Agentschap Ondernemen. Op basis van een grondige screening wordt het materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan, in kaart gebracht. Eenvoudige simulaties tonen hoe u de milieu-impact én de productiekosten kan verlagen.

Begeleiding door geselecteerde adviseurs

De materialenscan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs. Op basis van de inventarisatie van het materiaalverbruik, bekijken ze welke optimalisaties mogelijk zijn op vlak van grondstofefficiëntie, inzet van gerecycleerde materialen en valorisatie van reststromen (kringloopsluiting), en welke kostenbesparingen dit oplevert. Bij Centexbel kunt u terecht bij Stijn Devaere Bij VKC kunt u terecht bij Wim Grymonprez Relevante materiaalexpertise is nodig om te komen tot effectieve implementatie van de aanbevolen verbetermaatregelen. Daarom hebben de OVAM en het Agentschap Ondernemen ook kenniscentra onder de arm genomen die zullen klaarstaan om u na de doorlichting verder te begeleiden. Op die manier heeft u alles in handen om uw materiaalverbruik én de productiekosten effectief te verlagen. Wilt u meer weten over de materialenscan? Wenst u na te gaan of ook uw bedrijf meer efficiënt met materialen kan omgaan? Ga dan nu naar materialenscan.be. Daar vindt u de adreslijst van de geselecteerde adviseurs en een bron aan informatie omtrent duurzaam materialenbeheer.