Grofvuil is een belangrijke restafvalstroom die quasi steeds in huisvuilverbrandingsinstallaties of op stortplaatsen eindigt. Zelfs in Vlaanderen, dat een sterk sorteerbeleid kent en waar het principe ‘de vervuiler betaalt’ rigoureus wordt toegepast, produceert de gemiddelde burger nog steeds 30 kg grofvuil per jaar (goed voor bijna één vijfde van de hoeveelheid restafval). Sorteeranalyses hebben nochtans aangetoond dat er zeker nog mogelijkheden zijn om beter te doen: door preventie, betere selectieve inzameling maar ook door nieuwe uitsorterings- en recyclagetechnieken of logistieke oplossingen. URBANREC streeft een integrale aanpak na waarbij al deze mogelijkheden verkend worden. Het project focust op de belangrijkste stromen in het grofvuil: hout, matrassen (onder de vorm van PU-schuim), gemengd textiel en gemengde kunststoffen. De volgende Belgische deelnemers zullen onder leiding van Centexbel een kerngroep vormen om een recycling model voor Vlaanderen uit te werken:
  • ACR+ Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management
  • VANHEEDE Evironment group
  • OVAM
  • IMOG
  • PROCOTEX
-- Lees hier het persbericht van OVAM naar aanleiding van dit nieuwe H2020 project -- -- URBANREC --