Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, is het van vitaal belang dat we met één stem spreken en een gemeenschappelijke taal en definities gebruiken die door iedereen gebruikt kunnen worden.

Deze verklarende woordenlijst, die werd samengesteld door de Ellen MacArthur Foundation, heeft als doel het begrip van de circulaire economie te vergroten. Het bevat definities voor veelgebruikte termen zoals recycleren, omgekeerde logistiek, en eindige hulpbronnen. Het legt ook het verschil uit tussen nieuwe, niet-virgin, en hernieuwbare materialen, biologische en technische cycli, en hergebruik, refurbishment, en remanufacturing.

De termen in de verklarende woordenlijst kunnen op elke sector van de economie worden toegepast.

Door een gemeenschappelijke taal vast te stellen en termen te definiëren die vaak verkeerd worden begrepen, is het doel om het voor bedrijven, beleidsmakers en steden gemakkelijker te maken om op één lijn te komen over wat de circulaire economie is en hoe ze echt circulaire modellen kunnen invoeren.

The intention is to expand the glossary over time. The Foundation also published more detailed, sector-specific definitions for plastic packagingjeans, and Circulytics — the Ellen MacArthur Foundation's circular economy performance measurement tool — and plans to publish further fashion and food definitions. 

glossary snippet

voorbeelden

De woordenlijst circulaire economie is tot stand gekomen in samenwerking met IKEA, een van de strategische partners van de Foundation.