Anvrager: INDAVER PLASTICS RECYCLING
Uitvinders: Eric GODDAERT & Eline MEYVIS
Octrooiaanvraag nummer: EP4129605

Het probleem

Verpakkingsafval bestaat in vele vormen, waaronder kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. Ook kan het verpakkingsafval nog resten van de oorspronkelijke inhoud van de verpakking bevatten, zoals voedselresten.

Verschillende soorten verpakkingsafval worden meestal samen ingezameld en pas daarna voor recycling aangeboden. Voordat tot efficiënte recycling kan worden overgegaan, moet het gemengde verpakkingsafval echter eerst worden gesorteerd in de afzonderlijke soorten verpakkingsafval.

De bestaande methoden omvatten de volgende stappen: sortering van het vaste afval in een overmaatse fractie, een middelgrote fractie en een ondermaatse fractie; gebruikmaking van ten minste handmatige, op dichtheid gebaseerde, verdere op grootte gebaseerde en op metaal gebaseerde sorteringsmiddelen om een gedeeltelijke overmaatse fractie, een eerste gedeeltelijke middelgrote fractie en een tweede gedeeltelijke middelgrote fractie te verkrijgen; de gedeeltelijke overmaatse fractie en de eerste gedeeltelijke middelgrote fractie combineren tot een gecombineerde overmaat-middenmaatfractie, en de ondermaatse fractie en de tweede gedeeltelijke middelgrote fractie combineren tot een gecombineerde ondermaat-middenmaatfractie; en verdere sorteerinstrumenten gebruiken om de gecombineerde overmaat-middenmaatfractie en de gecombineerde ondermaat-middenmaatfractie verder te sorteren naar soorten materialen.

Met deze methode is het onmogelijk om folieafval op geautomatiseerde wijze uit het vast stedelijk afval te sorteren.

De oplossing

De uitvinding betreft een methode voor het sorteren van folie uit gemengd kunststof verpakkingsafval. 

Het gebruik van vijf verschillende formaatfracties heeft het voordeel dat het gemengde kunststof verpakkingsafval verder wordt gescheiden. Deze verschillende groottefracties kunnen een specifiek op elke afzonderlijke groottefractie afgestemd sorteerproces doorlopen. Hier kan de beste kwaliteit van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval worden verkregen. 
Bovendien wordt de continuïteit van het sorteerproces gewaarborgd door eerst de folie te sorteren. Dit is zeer nuttig omdat folie door zijn structuur zeer gemakkelijk kan vastlopen in draaiende delen van het sorteerproces. Dit probleem wordt voorkomen door de folie te scheiden. Door zijn dunne vorm en grote flexibiliteit kan de folie vrij snel tussen roterende of andere onderdelen van scheidingsmachines terechtkomen, waardoor de respectieve scheidingsmachines blokkeren en de scheiding van het gemengde kunststof verpakkingsafval wordt vertraagd of zelfs suboptimaal plaatsvindt of in het ergste geval het sorteerproces volledig blokkeert.
Een specifieke voorkeursuitvoering van de uitvinding betreft een methode. Deze heeft het voordeel dat onzuiverheden, die het sorteerproces kunnen verstoren, van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval worden gescheiden. Het scheiden van onzuiverheden uit de fracties van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval zorgt voor een grotere zuiverheid van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval. Dit zorgt voor een beter eindresultaat van de gesorteerde folie uit het gemengde kunststof verpakkingsafval, waarbij minder handmatige nasortering nodig is.

De uitvinding heeft ook betrekking op een apparaat voor het sorteren van folie uit gemengd kunststof verpakkingsafval.

Ten slotte heeft de uitvinding betrekking op gesorteerde folie die met behulp van de methode en het apparaat uit het gemengde kunststof verpakkingsafval wordt verkregen.

De voorkeursuitvoering van de methode heeft tot gevolg dat windzifters een materiaalstroom via een luchtstroom kunnen scheiden in fracties met een lagere en een hogere dichtheid. De voordelen van sorteren op dichtheid via een luchtstroom is dat er geen water wordt gebruikt en een scheidingspercentage van ten minste 95% kan worden bereikt met een laag energieverbruik, zelfs bij hoge capaciteiten. Bovendien vergt een windzifter weinig onderhoud. Dit maakt het gemakkelijk om folies te scheiden uit de stroom gemengd kunststof verpakkingsafval van elke willekeurige groottefractie.

De voorkeursuitvoering van de methode heeft tot gevolg dat optische scheiders, bij voorkeur Nabij-infrarood (NIR) scheiders, de fractie met een lagere dichtheid kunnen scheiden in polymeren met verschillende eigenschappen, via nabij-infrarood licht dat op de fractie met een lagere dichtheid het gemengde kunststof verpakkingsafval wordt geprojecteerd. Dit is echter voordelig omdat specifieke soorten folie via de optische scheiders van de folie kunnen worden gescheiden. Zo kunnen bijvoorbeeld PE-folies van de folies worden gescheiden.

Voordelen

  • In een eerste aspect heeft de uitvinding betrekking op een methode voor het sorteren van folie uit gemengd kunststof verpakkingsafval.
  • De uitvinding heeft betrekking op een methode en een apparaat voor het sorteren van gemengd kunststof verpakkingsafval en de daaruit verkregen gesorteerde folie.
  • Het gebruik van de vijf verschillende grootte fracties heeft het voordeel dat het gemengde kunststof verpakkingsafval verder wordt gescheiden.
  • Dit heeft als voordeel dat onzuiverheden, die het sorteerproces kunnen verstoren, van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval worden gescheiden.
  • Dit is zeer nuttig omdat folie door zijn structuur zeer gemakkelijk vast kan komen te zitten in draaiende delen van het sorteerproces.