Op 17 januari 2022 voegde het Europees Chemieagentschap (ECHA) vier zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen of substances of very high concern) toe aan de kandidaatslijst voor autorisatie.

2022 4 nieuwe stoffen

De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 223 chemische stoffen

De kandidaatslijst is een lijst van stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid of het milieu. Stoffen op de kandidaatslijst staan ook bekend als “zeer zorgwekkende stoffen” (SVHC) en zijn kandidaten voor uiteindelijke opname in de autorisatielijst. Zodra ze op de autorisatielijst staan, moet een bedrijf toestemming vragen om de stof na de uiterste datum te blijven gebruiken.

De opname van een stof op de kandidaatslijst heeft belangrijke gevolgen voor de gebruikers ervan. Zo geldt er een communicatieplicht (artikel 33 van REACH) van zodra een dergelijke stof aanwezig is in een voorwerp (zoals kleding of een meubelstuk) in een concentratie van meer dan 0,1% (g/g). Deze communicatieplicht is onmiddellijk van toepassing.

Sinds 5 januari 2021, moeten bedrijven hun producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten ook melden in de SCIP-database m.b.t. zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen. Het doel van deze database is het verzekeren van transparante informatie gedurende de volledige levenscyclus van producten die gevaarlijke chemicaliën bevatten.