Heeft uw bedrijf de afgelopen jaren uitzonderlijke vooruitgang geboekt op het gebied van technologie, snelheid, automatisering, kwaliteit, arbeidsorganisatie, duurzaamheid of personeelsgroei?

Dan maakt u kans op een Factory of the Future award.

Waarom deelnemen?

 • Om uw aanpak te evalueren en de stand van zaken op te maken van uw transformatie in een fabriek van de toekomst. Ten minste vier experts beoordelen de maturiteit van uw onderneming m.b.t. de zeven dimensies van de methodologie. Na de evaluatie ontvangt u een rapport.
 • Om het werk te valoriseren van degenen die elke dag bezig zijn met de transformatie van uw onderneming.
 • Om erkend te worden als een inspirerende organisatie op een of meerdere transformatiedomeinen.
 • Om bij te leren en goede praktijken uit te wisselen en feedback te krijgen tijdens ons activiteitenprogramma.
 • Om uw visibiliteit te vergroten: 
  • erkenning van uw onderneming op gewestelijk en nationaal niveau
  • externe erkenning tijdens de awarduitreiking en dankzij de daaropvolgende communicatie
  • realisatie van een bedrijfsvideo die u in uw eigen communicatiecampagne kunt gebruiken.

Fasen

 • 30 juni 2023: uiterste datum om kandidaturen te bevestigen m.b.v. onderstaand formulier of via e-mail
 • 15 september 2023: uiterste datum om kandidaatsdossiers in te dienen
 • 15 december 2023: validatie van de winnaars door de leden van de jury
 • Februari 2024: voorbereiding van de awarduitreiking
7 transformations

Om een Factory of the Future te worden, moet u een score van ten minste 8/10 halen voor de zeven kerntransformaties:

Transformatie 1: Advanced Manufacturing Technologies

Deze transformatie gaat uit van het inzetten van state-of-the-art productietoestellen. Gegeven het loonhandicap kunnen onze bedrijven het zich niet permitteren te produceren met een machinepark dat verouderd is ten opzichte van dat van de concurrenten. Voorbeeldbedrijven ontwikkelen voor sleutelaspecten in de productie zelfs hun eigen apparaten en beschikken zo over een machinepark uniek in de wereld.

Transformatie 2: Integrated Engineering

Toekomstgerichte maakbedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen. Dit vraagt een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage. Het gebruik van virtuele modellen en simulaties is hierbij cruciaal. Een optimalisering van de waarde over de gehele waardeketen leidt tot robuuste, hoogkwalitatieve processen.

Transformatie 3: Digital Factory

Een fusie van de reële en de digitale wereld staat op til. Fysieke objecten worden draadloos geïntegreerd in informatienetwerken. In de fabriek van de toekomst zijn de operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via het internet.

Transformatie 4: Human Centered Organisation

Belangrijk kenmerk voor een lokale verankering van de productie zijn de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is cruciaal. De transformatie ‘Human Centered Production’ vormt een cruciale conditie om voldoende snel de nodige slimme doorbraken te kunnen realiseren binnen de overige 6 transformaties. Zelfsturende cellen van hechte teams organiseren met hoge autonomie het binnenkomende werk, en hebben daardoor slechts voor een fractie van hun werktijd de specifieke aandacht of supervisie van een manager nodig.

Transformatie 5: Networked Factory

Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Dit laat toe om risico’s en kapitaal te verdelen over de verschillende onderdelen van een samenhangend netwerk. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden. Ook binnen de klassieke bedrijfsgrenzen evolueert een bedrijf naar een netwerkstructuur, waarbij de verschillende onderdelen flexibel inzetbaar zijn in externe netwerken.

Transformatie 6: Eco Factory

Duurzame productiesystemen hebben oog voor elke fase in de levenscyclus van een product, van de aankoop van materialen, over de productie en het eigenlijke gebruik, tot aan de afvalverwerking. Ze slagen erin hun materialenkringloop te sluiten en hun energieverbruik drastisch terug te dringen. De nodige veerkracht laat deze duurzame systemen toe om in te spelen op de wisselende beschikbaarheid van materialen.

Transformatie 7: Smart Manufacturing

Onze maakbedrijven moeten kunnen inspelen op een sterk veranderende marktvraag met als ultieme aanpak een productie met lotgrootte 1. Hiertoe is het nodig dat ze hun productiesystemen “omtunen” naar meer flexibele, zelflerende, adaptieve systemen. Dit noodzaakt zowel organisatorische als technologische doorbraken. Cyber Physical Systems zijn de bouwstenen en zorgen voor de verbinding tussen de verschillende productiecomponenten en maken een productiesysteem slim.

U wil exact weten hoever uw bedrijf hierin staat en een kans wagen?

partners

alle fof partners