Superkritisch CO2 (scCO2) is een fasetoestand van CO2 met zeer interessante fysische eigenschappen. Het CO2 bevindt zich dan niet strikt in de vloeistof of gasfase maar ergens tussenin: de superkritische fase. In deze fase vertoont het CO2 zowel eigenschappen van een gas (hoge diffusiviteit en lage viscositeit), als eigenschappen van een vloeistof (hoge densiteit). Deze eigenschappen maken het scCO2 een zeer interessant extractiemedium. 

Om scCO2 te bekomen zijn hoge drukken en temperaturen vereist (vanaf 73,8 bar en 32,1°C kom je in de scCO2 fase terecht). 

Centexbel beschikt nu over een toestel om extracties uit te voeren tot 150°C en 700 bar.

Bovendien is er ook een co-solvent pomp voorhanden, om andere - meer klassieke solventen - bij te doseren, en zo de oplosbaarheidseigenschappen van scCO2 te beïnvloeden. 

scCO2 extraction graphic

Dit toestel helpt Centexbel bij het onderzoek naar de extractie van legacy additives uit gerecycleerde kunststoffen in het kader van de Europese H2020 projecten CREAToR en REMADYL.

Naast het onderzoek naar de extractie van ongewenste chemicaliën in recyclaat, groeide tijdens de afgelopen jaren de interesse in het gebruik van scCO2 als groen solvent voor het verven van textiel.

Dankbetuiging

Dit toestel is gekocht in kader van het EFRO GTI project.