Doelstellingen

Versnelde Geavanceerde Composietproductie

Het AACoMa-project is gericht op het versneld introduceren van de geavanceerde productie van composietmaterialen via het demonstreren van de noodzakelijke verwerkingstechnologieën in nauwe interactie met bedrijven.

Nieuwe materialen en geavanceerde verwerkingstechnologieën zoals additive manufacturing, robotica, virtual engineering, virtual reality en kunstmatige intelligentie zullen worden aangepakt om de haalbaarheid van het verbeteren van materialen, productiekwaliteit en productiviteit aan te tonen.

Project website

Financing

financing aacoma

Total Budget: € 2,956,906


EU funding: € 1,478,453 (50%)

Meuse-Rhine area