Context

Er bestaan veel vragen rond verticaal groen, waardoor het vandaag de dag nog niet veel toegepast wordt. Toch hebben groene gevels tal van voordelen, zowel op individueel als op collectief vlak. Op het individuele vlak uit zich dit vooral doordat de onderliggende constructie beschermd wordt tegen weersinvloeden en UV-straling.

Op het collectieve vlak hebben de voordelen van groene gevels voornamelijk te maken met de klimaatverandering. Planten zorgen namelijk voor een vermindering van CO2. Verder wordt de luchtkwaliteit verbeterd door de opname van fijn stof. De groene gevels zorgen dat de biodiversiteit in de stad zal verhogen, omdat ze huisvestiging bieden aan insecten en vogels. Groene gevels zorgen er ook voor dat de achterliggende gevel minder opwarmt in de zomer, zodat het “stedelijk hitte-eilandeffect” zal afzwakken. Momenteel kan men meten dat het op een warme zomeravond enkele graden warmer is in de stad dan op het platte land, als gevolg van de opwarming van de gebouwen. Ook het akoestische aspect waarbij het geluid wordt geabsorbeerd door de groene gevel in plaats van weerkaatst tegen een kale gevel, is niet te onderschatten. Als laatste voordeel is er het esthetische aspect. De psychologische gezondheid van mensen wordt bevorderd door het toepassen van groen in hun woon- en werkomgeving.

Doelstelling

Door het project willen wij een beter inzicht krijgen in de reeds bestaande systemen, hun voor- en nadelen en bekijken hoe deze systemen geoptimaliseerd kunnen worden.

Verder wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten. Het soort begroening, zowel grondgebonden als gevelgebonden, krijgt momenteel te maken met zeer veel vooroordelen. Het project streeft ernaar om deze vooroordelen weg te werken, door systemen te analyseren en te optimaliseren. In de eerste plaats moet er voor gezorgd worden dat er vertrouwen komt in deze systemen. Eens het vertrouwen er is, zal het makkelijker worden om deze systemen te introduceren.

Project website

Doelgroep

Veel bedrijven (bouwbedrijven die reeds groendaken installeren en tuinaannemers) installeren groene gevels, zowel grondgebonden als gevelgebonden systemen.

Het gebeurt echter vaak, dat deze gevels na een korte tijd niet meer functioneel zijn en een verwaarloosde indruk nalaten. De doelgroep wil hier iets aan doen. Zij willen actief meewerken om systemen te optimaliseren en nieuwe producten te ontwikkelen om deze systemen op punt te zetten. Eens er voldoende kennis beschikbaar is, zullen innovatievolgers minder terughoudend zijn om deze systemen zelf ook te gaan installeren, omdat de kans op falen drastisch verlaagd wordt.