Textiel met verschillende geïntegreerde sensoren voor comfortbeoordeling, gezondheidsbewaking op afstand en thuisverpleging Het MEDIATIC-project heeft tot doel een groot aantal verschillende soorten sensoren in textiel te integreren met het oog op twee concrete toepassingen:
  • optimalisatie van de comforttesten op werkkleding en medische kleding door de integratie van temperatuur- en vochtigheidssensoren. De comforttesten worden zowel uitgevoerd op thermische mannequins in klimaatruimtes als op levende personen. De metingen worden aangevuld met infrarode thermografie.
  • gezondheidsbewaking op afstand, thuisverpleging, tele-geneeskunde en socio-medische tele-assistentie. Voor deze toepassing worden verschillende fysiologische sensoren, valdetectoren en plaatsbepalingsystemen in een kledingstuk geïntegreerd.
Project funding:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO