Principe

DSC

Differential Scanning Calometery (DSC) is een thermische analysetechniek die de temperaturen en warmtestromen meet, gekoppeld aan transities in het materiaal, in functie van tijd en temperatuur in een gecontroleerde atmosfeer.

Als je een materiaal opwarmt of afkoelt kan er in het materiaal een chemische en/of fysische reactie optreden. Deze reacties gaan gepaard met het opnemen of vrijgeven van warmte. 

DSC meet de energie die vrijkomt of opgenomen wordt.


© 2022 TA Instruments. A division of Waters Corporation. All rights reserved

Werkwijze

Een klein monster (±5mg) wordt in een aluminium pannetje opgewarmd met een gelijkmatige snelheid (bv. 10°C/min). De energie die hiervoor nodig is wordt gemeten. 

Bij het optreden van een chemische of fysische reactie in het staalmateriaal zal energie opgenomen of vrijgegeven worden. 

Dit zorgt voor een verstoring van de basislijn in het opgemeten thermogram. Deze verstoring is bepalend voor het proces dat is opgetreden.

Toepassingen

Bepalen van:

  • glastransities
  • smelt- en kristallisatietemperaturen
  • thermische en oxidatieve stabiliteit
  • vernettingsgraad en andere
  • kleine kristallijne verontreiniging in het materiaal
  • gelijkenissen of verschillen tussen materialen

Leaflet

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel-VKC
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
Belgium
+32 56 29 27 00
info@vkc.be